Osmanlı Kudüs’ü

Yazar: Kitap Şuuru

“Ey Kudüs, ey peygamberler kokusu, Ey yerin göklere en yakın avlusu” Nizar Kabbani İslamiyet, Musevilik ve Hristiyanlık için kutsal olan Kudüs, tarih boyunca birçok önemli vâkıaya şahitlik etmiştir. Nitekim Kudüs’ü kutsal kılan da işte bu mucizevî vâkıalardır. Eserde daha çok bu vâkıalardan ziyade 18. yy. Kudüs’ünün coğrafî, demografik ve idarî yapısını incelenmiştir. Abdalqader Steih’in hazırlamış…

Türk Siyasi Bilgeliğinin Kadim Kapıları

Yazar: Kitap Şuuru

Doç. Dr. Mustafa Yıldız’ın yazmış olduğu Türk Siyasi Bilgeliğinin Kadim Kapıları isimli eser, siyasî tarih konusunda çalışma yapanların mutlaka okuması gereken bir eserdir. Eser, herkes tarafından anlaşılacak bir üslup ile yazılmıştır. Altı bölümden oluşmaktadır. Eserin ilk dört bölümü daha önce bildiri olarak sunulmuştur. Eserinde yazarın kendi ifadesiyle Türk-İslam medeniyet atlasını düşünceleriyle biçimlendiren İmam-ı Azam Ebu Hanife, Farabi, İmam…

Kırım’a Seyahat

Yazar: Kitap Şuuru

Fatih Kerimi, yirminci asrın Türk aydınlarından olan Kazan Tatarı bir gazetecidir. Orenburg’da basılan Vakit Gazetesinin başmuharrirliğini yapan Kerimi işi dolayısıyla gittiği yerlerden yazdığı mektuplarla ve seyahat anılarıyla dönem ve coğrafyalar hakkında bize önemli bilgiler vermektedir. 1912’de Balkan Savaşı sırasında gazetecilik görevini ifa etmek için İstanbul’a gelen Kerimi’nin buradan Orenburg’a gönderdiği mektuplar daha sonra kitaplaştırılarak İstanbul…

Yersiz Yurtsuz

Yazar: Kitap Şuuru

Amerika’nın Ortadoğu siyasetine karşı en büyük düşünsel direnişi gösteren Edward Said’in, şarkiyatçılık alanında sunduğu katkılar paha biçilemez boyuttadır. Said bugün şarkiyatçılığa eğilim göstermek isteyenlerin başvurmadan geçemeyecekleri veriler sunmuştur. Onun “Yersiz Yurtsuz (Out of Place)” adlı kitabı da otobiyografik bir eser niteliğindedir. Bu doğrultuda Edward Said’i anlamak için, dönemi kendi zihin dünyasında nasıl oluşturduğunu görebilmek gerekir.…

Türk Siyasi Tarihinde Büyük Birlik Partisi

Yazar: Kitap Şuuru

Türk siyasi hayatına 90’lı yıllarda damgasını vurmuş Büyük Birlik Partisi, akademik camiada göz ardı edilmiş önemli konulardan biri olmuştur. Genelde partinin kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu üzerine yoğunlaşan araştırmacılar, Büyük Birlik Partisi’ni es geçmişlerdir. Bu eksikliğin farkında olan Ömer Umur, üzerine düşeni yerine getirmek için kolları sıvamış ve parti ile ilgili hazırlamış olduğu yüksek lisans tezini kitaplaştırmıştır.…

Babacığım Neredesin – Çocuk Eğitiminde Babanın Rolü

Yazar: Kitap Şuuru

Son zamanlarda çağdaş pedagoji kuramlarında aile eğitimin önemi sıkça vurgulanmaktadır. Yapılan araştırmalar ile ailede alınan eğitimin çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimi üzerinde fazlasıyla etkili olduğu bilimsel gerçek halini almıştır. Klasik aile tanımının en önemli bileşenini oluşturan anne ve baba müşterek olarak çocuklarının ilk eğitimini üstlenirken, ebeveynlere biçilen roller bilinçsiz yaklaşımlar sonrası beklenildiği kadar vasıf kazanmamaktadır.…