Rus Devleti Tarihi

Yazar: Kitap Şuuru

Hikâye bu ya, karşısına çıkan peri, Rus’a bir dilek hakkı vermiş ve eklemiş: “Ne dilersen iki katını komşun Türk’e vereceğim.” Rus hemen dilemiş: “Bir gözümü kör et!” Süleyman Nazif’in nesrinde, Nihal Atsız’ın şiirinde, Doğu Anadolu’da 150 sene evvel yaşayanların anılarında yukarıdaki hikâyeyi destekler duygu ve düşüncelerle karşılaşırız. Bugün bile Libya’da, Suriye’de, Karadeniz’de ve elbette Kafkaslarda…

Bir Asır Sonra Balkan Savaşları

Yazar: Kitap Şuuru

Usta yönetmen Atıf Yılmaz’ın Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlayarak çektiği “Değirmen” filminde Tarık Pabuçcuoğlu’nun canlandırdığı bıçkın İttihatçı mühendis karakteri, I. Balkan Savaşı’ndaki felakete dikkat çekerek “Bir Balkan yenilgisinden bile ders alamadık… Çeteci süngüleri altında can veren masumların, emzikli kadınların, aksakallı ihtiyarların feryatları kulaklarımızdan pek çabuk silindi!” diyerek halkı galeyana getirmeye çalışır. Halkın bu tarz bir…

Kırım Savaşı Öncesinde Osmanlı Ordusu

Yazar: Kitap Şuuru

“Ne Sultan Abdülmecid ne de Serasker Anadolu Ordusu’nun güncel durumu hakkında bilgilendirilmiştir. Eğer Müşir Abdi Paşa, Anadolu Ordusu’nun durumu ve yapılması gereken reformlar hakkında Osmanlı hükümetinin dikkatini çekmiş olsaydı gerekli olan bütün tedbirler bu orduyu bir savaşa hazırlamak için topyekûn ve hızlı bir şekilde alınabilirdi. Ne var ki, şimdiye kadar yapılmayan tam da budur. İşte…

Bulgaristan Türklerinin Göç Hikayeleri

Yazar: Kitap Şuuru

Göç, tarih boyunca insanlığın kaderine yazılmış kaçınılmaz bir olgudur. Coğrafya kader olduğu kadar göç de yazgısı kolay değiştirilemeyen hayatiyetin devamlılığı için zorunlu bir seçenek olmuştur. Bazı kavimler zorunluluğun kapıya geldiği zamanlarda tehdit unsurlarına göçle cevap verirken, Türkler gibi bazı milletler için de yer değiştirme geçmişten günümüze bir yaşam biçimi halini almıştır. Hatta Türkler için atlı…

Trampetler Çalarken

Yazar: Kitap Şuuru

Barış, sonsuz bir rüyadır.       Osman Pamukoğlu İnsanın, ekonomik çıkar çatışmaları ve iktidar mücadeleleri dünya kurulduğundan beri her dönem savaşları kaçınılmaz kılmıştır. Habil evlat sahibi olamadan öldürüldüğü için onu katleden ve soyu yürüyen Kabil, bütün insanlığın atasıdır ve insanlar da sanki Kabil’in ruhunu şad etmek istercesine devamlı savaşarak kardeşlerini katletmekte birbirleriyle yarışmıştır. İşte bu savaşlardan en…

Kök Tengrinin Çocukları

Yazar: Kitap Şuuru

Ahmet Taşağıl Hoca eserini 15 bölüme ayırarak kaleme almış.Akıcı ve anlaşılması kolay bir yazı dili kullanılan eser İslamiyet öncesi Türk tarihini araştırmada ne gibi zorluklar olduğunu ele alarak başlar okuyucu ile buluşmasına. Dünyanın siyasi ikliminin tarihin öğretimini nasıl etkilediğinden bahsedilir. Avrupa tarihinde Türklerden bahsederken kullanılan barbar kelimesinin nasıl ortaya çıktığı ve günümüze nasıl geldiği bu…