Yersiz Yurtsuz

Yazar: Kitap Şuuru

Amerika’nın Ortadoğu siyasetine karşı en büyük düşünsel direnişi gösteren Edward Said’in, şarkiyatçılık alanında sunduğu katkılar paha biçilemez boyuttadır. Said bugün şarkiyatçılığa eğilim göstermek isteyenlerin başvurmadan geçemeyecekleri veriler sunmuştur. Onun “Yersiz Yurtsuz (Out of Place)” adlı kitabı da otobiyografik bir eser niteliğindedir. Bu doğrultuda Edward Said’i anlamak için, dönemi kendi zihin dünyasında nasıl oluşturduğunu görebilmek gerekir.…

Zeytindağı

Yazar: Kitap Şuuru

“…Falih Rıfkı’nın son eseri Zeytindağı, Cumhuriyet devri edebiyatının en büyük hadiselerinden birini teşkil etti.” Y.Kadri KARAOSMANOĞLU Terör, direniş, devrim, savaş, katliam, gözyaşı, kin, nefret… Dimağımızda olumsuz çağrışımlar yapan, birbiri ardınca sıraladığım bu kelimelerin hiç de yabancı olmadığı bir coğrafya… Adı Ortadoğu. Asırlardan beridir aynı kısır döngü içinde birbirine kırdırılan Ortadoğu halklarının, sancağı altında 400 küsur…

Savaş Günlükleri

Yazar: Kitap Şuuru

İkinci Dünya Savaşı insanlık tarihinin gördüğü en büyük yıkımlara sahne olurken, bazı asker ve bürokratlarında kahraman payesine yükselmesine neden olmuştur. Ülkelerin kaderlerine etki eden önemli şahsiyetler kimi zaman savaşın sonunu göremeyerek yaşamını yitirirken, bazıları da savaş sonrası oluşacak olan yeni düzenin tesis edilmesinde başat rol oynamıştır. Savaş birçok dramatik hadiseyi içermekle beraber, önemli aktörlerin kayıplarının…

Ermeni Tehciri

Yazar: Kitap Şuuru

XIX. Yüzyıl imparatorluğun en uzun yüzyılı olarak adlandırılır. 1915 yılı sadece 365 gün olmasına rağmen bir nevi bu da imparatorluğun en uzun yılıdır. Çünkü 1915 yılında Osmanlı Devleti birçok gaileler ile uğraşmıştır. En önemlileri ise şunlardır: Başarısız geçen bir Sarıkamış Harekâtı ve akabinde gerçekleşen olaylar, Çanakkale Boğazı’nın itilaf devletleri tarafından geçilme teşebbüsü ve taarruzu, Ermeni…

Adil Hafızanın Işığında Osmanlı’nın Son Savaşı

Yazar: Kitap Şuuru

Devlet-i Aliyye’nin 1. Dünya Savaşı’na girişi yaklaşık 100 yıldır tartışılan bir mevzu olmuştur. Tarihe ait her meselede olduğu gibi bu konuda da tarafların objektiflikten uzak, ideolojik bir bakış açısı ile bakması, hakiki tarihin gerçeklikten uzak bir şekilde yorumlanmasına sebep olmuştur. Tarihi olayları günümüze taşıyarak değil, bizzat o tarihin içine girerek toplumun, yöneticilerin psikolojisine eğilerek; var…

Devler Geçti Bu Yollardan

Yazar: Kitap Şuuru

Kültürümüze damga vuran birbirinden önemli altı dev isim ile yaptığı röportajları ve bu röportajların hikâyelerini yazmış bu eserinde Sayın Yağmur Tunalı Hoca. Bu isimler Dr. Muhtar Tevfikoğlu, Tarık Buğra, Samiha Ayverdi, Mahir Canova, Çinuçen Tanrıkorurve Emine Işınsu. Yağmur Tunalı’yı anlatmaya bir paragraf açmayacağım, çünkü O kendisini kitabının giriş bölümü olan “Konuşmanın Tadı” kısmında biraz anlatmış,…