Bir Asır Sonra Balkan Savaşları

Yazar: Kitap Şuuru

Usta yönetmen Atıf Yılmaz’ın Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlayarak çektiği “Değirmen” filminde Tarık Pabuçcuoğlu’nun canlandırdığı bıçkın İttihatçı mühendis karakteri, I. Balkan Savaşı’ndaki felakete dikkat çekerek “Bir Balkan yenilgisinden bile ders alamadık… Çeteci süngüleri altında can veren masumların, emzikli kadınların, aksakallı ihtiyarların feryatları kulaklarımızdan pek çabuk silindi!” diyerek halkı galeyana getirmeye çalışır. Halkın bu tarz bir…

Ben Türk

Yazar: Kitap Şuuru

                                                                                                                       Türk siyasal hayatının en tartışmalı konularından biri Stalin’in Türkiye’den toprak talep etmesi ve bunun üzerine İsmet Paşa’nın NATO’ya ve Batı bloğuna dâhil olmak için başvurmasıdır. NATO’ya dâhil olmalı mıydık yoksa başka çare var mıydı, bu durumda ne yapılırdı gibi sorular yaklaşık 75 senedir tartışılmakta ve gelecekte de tartışılacağa benzemektedir. Kuzey Kore Çin-Sovyet bloğunun hâkimiyeti altına…

Cengiz Aytmatov ve Türküler

Yazar: Kitap Şuuru

Biz Türkiye Türklerinin, ismimizden mülhem olarak türkü dediğimiz bir müzik türü var. Halk şiirlerinin, ezgiler eşliğinde söylenmesi de diyebiliriz. Elbette her halkın kendi ezgileri olabilir. Bu durum Kırgız Türklerinde de var. Onlar bu halk ezgilerine yır ya da ır diyorlarmış. Cengiz Aytmatov, “Her yazar bir milletin çocuğudur” derken elbette içinde yaşadığı toplumun geleneklerini, kültürünü nakledeceğini…

Kırım Savaşı Öncesinde Osmanlı Ordusu

Yazar: Kitap Şuuru

“Ne Sultan Abdülmecid ne de Serasker Anadolu Ordusu’nun güncel durumu hakkında bilgilendirilmiştir. Eğer Müşir Abdi Paşa, Anadolu Ordusu’nun durumu ve yapılması gereken reformlar hakkında Osmanlı hükümetinin dikkatini çekmiş olsaydı gerekli olan bütün tedbirler bu orduyu bir savaşa hazırlamak için topyekûn ve hızlı bir şekilde alınabilirdi. Ne var ki, şimdiye kadar yapılmayan tam da budur. İşte…

Rus-Japon Harbi

Yazar: Kitap Şuuru

1904-1905 yılları arasında cereyan eden Rus-Japon Harbi, tarihin ilk modern savaşı olarak kabul edilmesi ve savaş gözlemciliğinin boyutu gibi özellikleriyle tarihteki yerini almaktadır. Rus-Japon Harbinin Osmanlı-Türk harp tarihinde ve dönemin İslam dünyasında, harp teknikleri ve gelişmeleri gibi askerî olguların yanı sıra batılı bir devletle doğulu bir devletin karşı karşıya gelmesi yönüyle farklı bir yeri vardır.…

Bulgaristan Türklerinin Göç Hikayeleri

Yazar: Kitap Şuuru

Göç, tarih boyunca insanlığın kaderine yazılmış kaçınılmaz bir olgudur. Coğrafya kader olduğu kadar göç de yazgısı kolay değiştirilemeyen hayatiyetin devamlılığı için zorunlu bir seçenek olmuştur. Bazı kavimler zorunluluğun kapıya geldiği zamanlarda tehdit unsurlarına göçle cevap verirken, Türkler gibi bazı milletler için de yer değiştirme geçmişten günümüze bir yaşam biçimi halini almıştır. Hatta Türkler için atlı…