Çankaya

Yazar: Kitap Şuuru

Çankaya, edebiyatımızın önemli simalarından olan Gazeteci-Yazar Falih Rıfkı Atay’ın, Atatürk devrine dair “gördüklerini ve işittiklerini” kaleme aldığı bir hatıra kitabıdır. Falih Rıfkı Atay yazı hayatına Tanin Gazetesinde başlamıştır. 1913 yılında o zamanın Dahiliye  nâzırı olan merhum Talat Paşanın özel kalemliğini yapmış; Birinci Dünya Savaşı esnasında da Dördüncü Ordu karargahında merhum Cemal Paşanın emir subayı  sıfatıyla…

12 Eylül Günleri Muhsin Yazıcıoğlu

Yazar: Kitap Şuuru

Melih Perçin tarafından hazırlanan bu eser daha önce 2001 yılında Melih Perçin’in başkanlığını yaptığı İstanbul Alperen Gençlik Ocakları tarafından yayınlanmıştı. Bu eser yeni mülakatlarda eklenerek tekrar basılmış bir eserdir. Eser 132 sayfadan oluşmaktadır. Eser ilki 1987 yılında sonuncusu 2008 yılında Muhsin Yazıcıoğlu ile 12 Eylül ile ilgili yapılan on bir mülakattan oluşmaktadır. Eseri hazırlayan Melih…

Ortadoğu’da Ordu ve Siyaset

Yazar: Kitap Şuuru

Gerek tarihsel geçmişimiz, gerek ülkemizin coğrafi konumu ve gerekse sınır komşularımız ile yaşadığımız durumlar bizleri doğrudan ilgilendirmektedir. Bu bağlamda şarkiyatçılık[1] alanında yapılan çalışmaların öneminin yanı sıra yakın tarihe dair de bilgilenmek gerekmektedir. Siyaset, medya ve iletişim, hukuk ve insan hakları, toplum ve kültür, dış politika, güvenlik ve ekonomi direktörlükleri bünyesinde bilgi üretmeyi ve üretilen bilimsel…

Kapitalizm ve Özgürlük

Yazar: Kitap Şuuru

Milton Friedman, 1912’de New York’ta Yahudi göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1932 yılında Rutgers Üniversitesi’nin Matematik bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Chicago Üniversitesi’nde, doktorasını Columbia Üniversitesi’nde tamamladı. 1946 yılında takip eden otuz yıl boyunca ders vereceği Chicago Üniversitesi İktisat kürsüsünde ders vermeye başladı. “Chicago Okulu” olarak anılan ekolün en önemli temsilcilerindendir. 1976’da Nobel…

Türk Siyasi Tarihinde Büyük Birlik Partisi

Yazar: Kitap Şuuru

Eserin müellifine, “Hocam siz bir tarihçisiniz, tarihin herhangi bir dönemi değil de neden bir siyasî partiyi tez konusu olarak seçtiniz?” diye sorduğumda aldığım cevap, “Ahde vefa duygusu.” olmuştu. Hocamızın daha fazla açıklama yapmasına gerek kalmadan, kendisine verilenleri ödeme zorunda hissettiği bir camia hakkında nasıl bir duygu yoğunluğu yaşadığını az çok tahmin etmiştim. İçinden geldiği, hayat…

Küresel Düzende Oyun Devam Ediyor

Yazar: Kitap Şuuru

                                                                                                                      Yazarın kendisinin emekli büyükelçi olması sebebiyle konulara gayet net yaklaşması kitabı okurken,  keyif veren başat bir etkendir. Yazarın dili akıcı ve eser sohbet havasında geçmekte. Bu yönüyle adeta okuyucunun karşısında bir büyüğü var, onunla devlet meseleleri hakkında konuşuyor hissi vermekte. Özülker bütün kitap boyunca :”Bugünü anlayabilmek için dünü bilmek gerekir.” Anlayışı gereğince, tüm meseleleri…