Siyasalın Kıyısında

Yazar: Kitap Şuuru

Siyasalın Kıyısında Ranciere’in farklı zamanlarda kaleme aldığı üç ayrı makaleden oluşan ve onun siyaset, siyasal ve polis kavramlarının en iyi kristalize olduğu eseridir. Bu üç makale aynı konular etrafında dolaştığı için tekrarlar bulunmaktadır. Bu yüzden kitabı değerlendirirken tek tek makaleleri ele almak yerine Ranciere’in asıl söylemek istediği şeyler yakalanıp ele alınmaya çalışılacaktır. Ranciere’in çağdaşı siyaset…

Amerikan Dış Politikasında Afrika

Yazar: Kitap Şuuru

Amerikan Dış Politikasında Afrika adlı bu kitap, Hasan Aydın’ın konu üzerinde titizlikle gerçekleştirdiği çalışmasının bir ürünü. ABD’nin Afrika politikaları üzerine yazılmış kaynak niteliğinde bir eser taşıyor. Hasan Aydın, Soğuk Savaş’tan günümüze ABD Başkanlarının yönetimde kaldığı dönemlere göre, bu ülkenin Afrika’ya yönelik dış politikasını konu alan eserini üç bölümde okuyucularına takdim ediyor. George W. Bush dönemine…

Siyasal Kavramı & Siyasal Üzerine

Yazar: Kitap Şuuru

Siyaset kavramı üzerine yapılacak temel okumalar arasında yer alan iki kitap: Siyasal Kavramı ve Siyasal Üzerine. İki kitabın birlikte ele alınması özellikle Siyasal Üzerine’yi anlayabilmek için yerinde olacaktır. Zira bu eser Carl Schmitt’in Siyasal Kavramı adlı eserindeki tezlerin kah üzerine koyarak kah onun söylediklerine karşı çıkarak ve bir şeyler ekleyerek ortaya çıkarılmış bir kitap. Kitabın…

Avrupa Birliği, Almanya ve Türkiye

Yazar: Kitap Şuuru

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) girip giremeyeceği uzun yıllar tartışmalara konu olmuştur ve hala olmaktadır. İlişkilerin iyi olduğu dönemlerde hızlı aşamalar kaydedilirken kriz noktalarında da gerilemeler göze çarpmaktadır. Almanya ise genel olarak yaşananların tam ortasındadır. Hem ekonomik gücü, hem de kriz yönetimi açısından önemli bir konuma sahip olmasıyla AB içindeki önemi büyüktür. Türkiye’nin jeostratejik konumu, genç…

Milli Türk Talebe Birliği

Yazar: Kitap Şuuru

Serkan Yorgancılar ve Doğan Duman Bey’lerin birlikte kaleme aldığı ve on bir yıl sonra ikinci baskısı yapılan eser, Türkiye’nin en uzun soluklu öğrenci hareketi olan Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) üzerine yazılmış ilk eserlerdendir. Eser aynı zamanda, yazarı olan Serkan Yorgancılar Bey’in yüksek lisans çalışmasından derlenerek hazırlanmıştır. Daha önce okumuş olduğum Muhittin Çolak Bey’in kaleme…

Diplomasi

Yazar: Kitap Şuuru

“Diplomasinin bittiği yerde savaş başlar.” Diplomasi konusunda klişe haline gelmiş olan yukarıdaki ifade, diplomasiyi savaşları veya savaşların sebeplerini engellemek için icra edilen bir faaliyet olarak sunmaktadır. Diplomasinin tanımında da bu işlevi üzerinde durulduğu göz önünde bulundurulursa, söz konusu ifadenin diplomasi ile bağı daha sağlıklı şekilde kurulabilir. Tarihi süreç içerisinde pek çok coğrafyada bu tür bir…