Fareler ve İnsanlar

Yazar: Kitap Şuuru

Birey ve toplum arasındaki münasebet ve girift ilişkiler ağı, insanlık tarihinin en önemli meselelerinden biri sayılabilir. Bu mesele ister felsefi bir kavrayışla ister sosyolojik bir anlayışla ele alınsın, insan madde âleminin sınırları içerisinde olduğu müddetçe meseleyi kavrayışında rölatiflikten sıyrılamayacaktır. Bu sıyrılamayış, modernizmin kalkınma saplantısı ve onun ürettiği sekülerizm, pozitivizm, ampirizmle beraber hükmünü yitirmiş; insanların sıyrılmaya…

Kara Arslan’ın Kükreyişi

Yazar: Kitap Şuuru

Kara Arslan’ın Kükreyişi Osman Şenaydın’ın, Türk edebiyatında eksikliği hissedilen, son yıllarda okuyucu tarafından ilgi görmeye başlayan fantastik türde bir eser. Kitap bu alanda yeni bir ses ve soluk olmak maksadıyla yayınlanmış ve okuyucuları ile buluştuğunda gerekli ilgiyi göreceği muhakkak. Yazar, hikâye anlatımına başlamadan önce, daha önsözde okuyucuya uzun soluklu bir eserin ilk kitabını ellerine aldıklarını ve…

Rüzgârlı Sokak

Yazar: Kitap Şuuru

KANAYAN YARAMIZ ENSESTE KARŞI FARKINDALIK Ensest, aileyi oluşturan bireyler tarafından çocuğa ve gence yönelik yapılan her türlü cinsel eylemdir. Cinsel eylemden kast edilen; gizli tutulmaya çalışılan bütün cinsel içerikli temaslardır. Ensest ilişki bir anda ortaya çıkan bir eylem değildir. Bunun bir süreci vardır ve zamanla olgunlaşmaktadır. Ensest kavramı, yalnız bizim toplumumuzda değil dünyada da kanayan…

Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek

Yazar: Kitap Şuuru

Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek, bir uzun hikaye; yaklaşık 110 sayfa. Eserin orijinal ismi “Deniz Boyloy Cortkon Ala Töböt”. Türkiye’de, bu kitabı basan yayınevlerinden birisi, kapakta, deniz kıyısında bekleyen bir köpek çizimi kullanmıştı. Tabiî ki bu çok komikti ve acıydı. Muhtemelen kapağı çizen kişi hikâyeyi okumamıştı bile, ama yayınevinin buna müsaade etmesi gülünçtü. Çünkü orada…

Sözde Kızlar

Yazar: Kitap Şuuru

Osmanlı Devleti’nin duraklama devrine girdiğinden beri, Avrupa karşısında geri kalışımızın sebepleri üzerine çokça kafa yorulmuştur ve bu sorunun nasıl aşılacağı üzerine muhtelif düşünceler ve çalışmalar ortaya konmuştur. Ancak bu geri kalışın hangi alanları kapsadığının çerçevesi çok net bir şekilde çizilemediğinden geri kalmışlık olgusu hem yanlış anlaşılagelmiş hem de çözüm önerileri tam anlamıyla başarı sağlayamamıştır. Önceleri,…

Şair

Yazar: Kitap Şuuru

Kalbimde Bir Ok Ucu Var Sanki. Nefes Aldıkça Batıyor. Bundan yıllar önce idi; bizzat tanımadığım bir kişi, sosyal medya üzerinden bana bir mesaj atmış ve Rafet Elçi’nin Şair romanından söz etmişti. Bir hocası tarafından üniversitede okutulduğunu falan yazmıştı. O günden beri aklımda olan bir kitaptı Şair. Aradan yıllar geçti ve roman okumaları yaptığım bir dönemde aldım kitabı. Kısa…