Başkurt Türklerinin Tarihi Destanı İdigey İle Moradım

Yazar: Kitap Şuuru

Destanlar sözlü edebiyat geleneği içinde oldukça önemli bir yere sahip olan anlatılardır. Destanların millî uyanışı ve birliği sağlamak, halkın büyük işler başarmak için kendine olan güvenini tazelemek gibi işlevlerinin dışında, töreyi ve âdetleri gelecek nesillere aktarmak, dil mirasını korumak ve tarihi aydınlatmak gibi rolleri de vardır. Destanlar birtakım tarihî olaylara ve kahramanlara dayanmakla beraber bunlara…