Tarih – Kültür ve Milliyetçilik

Yazar: Kitap Şuuru

Prof. Dr. Erol Güngör’ün hacim olarak küçük ancak muhteva açısından derya misali bu eserini tanıtmadan evvel müellif hakkında birkaç kelam etmek istiyorum. Merhum Erol Güngör Hoca Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın asistanlığını yapmıştır. Sosyal psikoloji alanının Türkiye’de kurulmasına öncülük etmiştir. Tecrübi Psikoloji Kürsüsü’nde sosyal psikolojiye yönelik dersler vermiştir. Ayrıca milliyetçilik kavramının sosyolojik temelleri üzerine de emsal…

Garplılaşmanın Neresindeyiz

Yazar: Kitap Şuuru

            “Garp medeniyetinin esas unsurları, ilim, ameli hayata tatbikinden ibaret olan teknik, insan haklarını teminat altına alan hukuk ve hürriyettir. Hakiki Garplılık ise bunların prensiplerine bağlılıktır…” Mümtaz Turhan Garplılaşma, başka bir deyişle Batılılaşma mevzûsu geçmişten bu yana Türkiye’de çokça tartışılan bir mevzû olma hüviyeti taşımaktadır. Bu tartışmalar sadece askerî, iktisadî ya da hukuk alanlarında değil; sosyoloji, psikoloji, mimari,…

İnsan Olmak

Yazar: Kitap Şuuru

2018 yılında kendisini kaybettiğimiz Prof. Dr. Engin Geçtan, Tıp Fakültesi mezunudur. Amerika’da psikoloji ve nöroloji alanlarında uzmanlık eğitimi almıştır. ODTÜ, Marmara, Ankara ve Boğaziçi Üniversitelerinde dersler vermiştir. İnsan Olmak adlı eseri 1984 yılında yayımlanan ikinci kitabıdır. Ana konusu ve amacı ise insanların davranışlarının arka perdesinin incelenmesi ve basit bir dil ile okuyucuya aktarılmasıdır. Konu ele…

Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme

Yazar: Kitap Şuuru

İskender Öksüz son kitabı Bilim, Din ve Türkçülük’te diyor ki: “Kurumlar iki sebepten zayıflar ve çöker: Değişmedikleri için ve Değiştikleri için Demek ki bilgelik nasıl değişip nasıl değişmemek gerektiğini kestirmektedir.”[1] Devletleri de böyle değerlendirmeliyiz. Devletleri çürümeye, yok olmaya mahkum eden atılacak adımların doğru hesap edilememesidir. Peki Batı ne yaptı da geriden takip ettiği milletleri, devletleri,…

Kutadgu Bilig’e Göre Türk Savaş Sanatı

Yazar: Kitap Şuuru

Tarihte Türkler, çoğunlukla yaşadıkları coğrafyadan kaynaklanan nedenlerden dolayı harp hâline sürekli hazır bulunmak durumunda kalmışlardır. Sert iklim koşulları, kıtlıklar, mecburî göçler sırasında yaşanacak olumsuzluklar onların diri kalmalarını ve harple yaşamalarını zorunlu kılan nedenlerden bazılarıdır. Ancak belki de en önemlileri, tarih boyunca cihan hâkimiyeti mefkûresi ile kalplerini doldurmaları ve “esaret”in kelime anlamını bilmemeleridir. Türklerde, özellikle bozkırda…

Bilim, Din, Türkçülük

Yazar: Kitap Şuuru

Bilim, Din ve Türkçülük, İskender Öksüz’ün son kitabı. Panama Yayınlarından çıkan üç yüz yetmiş dört sayfalık bu kitap beş ana başlıktan ve bir ek bölümden oluşuyor. En sonda yer alan bu ek İskender Öksüz’ün İhtimal Dergisi için verdiği bir röportaj ve İskender Öksüz’ü anlamak için onun fikirlerinin çok kısa bir özeti niteliğinde. Kitabı oluşturan diğer…