Cengiz Aytmatov ve Türküler

Yazar: Kitap Şuuru

Biz Türkiye Türklerinin, ismimizden mülhem olarak türkü dediğimiz bir müzik türü var. Halk şiirlerinin, ezgiler eşliğinde söylenmesi de diyebiliriz. Elbette her halkın kendi ezgileri olabilir. Bu durum Kırgız Türklerinde de var. Onlar bu halk ezgilerine yır ya da ır diyorlarmış. Cengiz Aytmatov, “Her yazar bir milletin çocuğudur” derken elbette içinde yaşadığı toplumun geleneklerini, kültürünü nakledeceğini…

Nuri Demirağ Kimdir

Yazar: Kitap Şuuru

“Türk, insan kudretinin yaratabileceği her faydalı şeyi memleketi için düşünmeye, düşündüğünü yapmağa ve başarmağa kadirdir. Yapamamak, yapamadım, yapamam demek benliğimden, varlığımdan geçtim… Aczi, zaafı kabul ettim demektir.”[1] Bir işi başarmanın en önemli merhalesi o işin başarılacağına duyulan inançtır. Bu aşamada başarı sağlandıktan sonra ise yapılması gereken şey inancın verdiği kuvvetle ve büyük bir azimle yorulmadan…

Sır Katibi

Yazar: Kitap Şuuru

“Sır Kâtibi”nin Sırları Hâtıra okumayı severim. Seyahatname ve biyografi okumayı sevdiğim kadar severim. İnsanı ve hayatı aracısız veren romanlar, hikâyeler değil, onlardır. Objektif bilgi edinmek için pek tabii başka türden eserler okunur. Özellikle akademik hayatta, hatıralarda yazılanları başka bir yerde doğrulamadan kullanmayı tercih etmezler. Haklıdırlar. Çünkü objektif gerçeklik karşısında en zayıf belge kişinin yaşadıklarını nakletmesidir.…

Çölün Kızı

Yazar: Kitap Şuuru

Biyografik eserler, insani duyguları, hırsları ve idealleri, tarihi olay ve olgular ile mezcetmek suretiyle geçmiş bir zamana ve mekâna, tarih anlatılarının pek beceremediği bir biçimde pencere açabilmektedir. Genel tarih anlatısında, insani vasıflardan sıyrılarak adeta “mekanikleştirilen” pek çok olay ve olgu, biyografik eserlerde farklı formlarda karşımıza çıkabilmektedir. Bu yönüyle biyografi ve otobiyografi çalışmalarının, tarihi dönem, olay…

Enver Paşa

Yazar: Kitap Şuuru

Bir eserin müsebbibi eserin meydana geliş safhasında son derece mühim olduğundan biz bahsimize Yazar İlyas Kara Beyefendi ile başlayacağız. Kendisi, 1973 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. 1990 yılında İnebolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan yazar 90-92 yılları arasında vekil öğretmenlik yaptı. 1997 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazandı. Bu bölümü 2001 yılında…

Gittiler

Yazar: Kitap Şuuru

Gittiler… A.Yağmur Tunalı, “Öyle yaşadılar, böyle gittiler” diyerek eserine başlarken kitabını bu cümle ile de özetliyor zaten. Girizgâhta kullandığı cümle o kadar çok manayı ve duyguyu içinde barındırıyor ki üstüne söz söylemek bile abes aslında. Öyle yaşadılar, her biri dünyaya geldiği toprakların çocuğu olma idrakine varmış, aldıkları nefesin, içtikleri suyun, yedikleri ekmeğin hakkını fazlası ile…