Osmanlı Kudüs’ü

Yazar: Kitap Şuuru

“Ey Kudüs, ey peygamberler kokusu, Ey yerin göklere en yakın avlusu” Nizar Kabbani İslamiyet, Musevilik ve Hristiyanlık için kutsal olan Kudüs, tarih boyunca birçok önemli vâkıaya şahitlik etmiştir. Nitekim Kudüs’ü kutsal kılan da işte bu mucizevî vâkıalardır. Eserde daha çok bu vâkıalardan ziyade 18. yy. Kudüs’ünün coğrafî, demografik ve idarî yapısını incelenmiştir. Abdalqader Steih’in hazırlamış…

Türk Siyasi Bilgeliğinin Kadim Kapıları

Yazar: Kitap Şuuru

Doç. Dr. Mustafa Yıldız’ın yazmış olduğu Türk Siyasi Bilgeliğinin Kadim Kapıları isimli eser, siyasî tarih konusunda çalışma yapanların mutlaka okuması gereken bir eserdir. Eser, herkes tarafından anlaşılacak bir üslup ile yazılmıştır. Altı bölümden oluşmaktadır. Eserin ilk dört bölümü daha önce bildiri olarak sunulmuştur. Eserinde yazarın kendi ifadesiyle Türk-İslam medeniyet atlasını düşünceleriyle biçimlendiren İmam-ı Azam Ebu Hanife, Farabi, İmam…

Türk Dünyası Kültürü – 1

Yazar: Kitap Şuuru

Türk Dünyası, 11. ve 12. yüzyılda gerçekleşen büyük Oğuz göçünün ardından, birbirinden farklı coğrafyalar içerisinde evrim gerçekleştiren Türk kültür havzalarına hayat vermiştir. Anadolu ve Türkistan, Türk kültürünün hayat bulduğu muhtelif coğrafyalar açısından birer merkez işlevi üstlenseler de; Balkanlar, Doğu Avrupa, Kırım, Başkurdistan ve benzeri coğrafyalar, bazen bu merkez havzalarla irtibatlı bazen de müstakil bir şekilde…

Savaşçının Dokuz İlkesi

Yazar: Kitap Şuuru

“SAVAŞÇININ DOKUZ İLKESİ” IŞIĞINDA FUTBOL Evet, savaş kötüdür, istenmeyen bir durumdur. Zaferle sonuçlansa bile acılarla doludur. “Savaş” sözcüğü zaten başlı başına ürkütücü bir sözcüktür, ancak savaş bazen kaçınılmazdır. Bu durum hayatın en önemli gerçeklerindendir. Eğer bundan kaçış yoksa da oyunu kuralına göre oynamak, yani bazı prensiplere göre hareket etmek zaferi getirecektir. Peki, bu prensipler nelerdir…

Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri – Uriel Heyd

Yazar: Kitap Şuuru

Uriel Heyd tarafından 1947 yılında hazırlanan eser, doktora çalışmasının kitap haline getirilmesi ile oluşmuştur. Söz konusu eser, 1950 yılında “Ziya Gökalp’in Hayatı ve Öğretileri” alt başlıklı “Türk Milliyetçiliğinin Temelleri” isminde Londra’da Luzac & Harvill Press tarafından basılmıştır. Eser, Türkçeye 1979 yılında Kadir Günay, 1980 yılında Cemil Meriç, 1999 yılında Adem Yalçın tarafından benzer başlıklar altında…