Türk Olmak

Yazar: Kitap Şuuru

Kitabın yazarı Cemal Kurnaz, edebiyat profesörüdür. Yayımlanmış birçok şiir, makale ve kitapları bulunmaktadır; üretkenliğinin sürmesini diliyorum. Türk Olmak adlı kitap, 4 ayrı bölümden, yaklaşık 100 civarında kısa yazıdan oluşmakta; her yazı, kısa da olsa ayrı bir nasihat içermektedir. Kitap sade, akıcı, etkili bir dil ve üslupla yazılmıştır; sohbet havasında okunacak ve okuyanı sıkmayacak niteliktedir. Bir…

Ondan Bundan

Yazar: Kitap Şuuru

Modern Tatar edebiyatının kurucularından olan Fatih Kerimi, 1870 yılında Rus İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş olan Tataristan’da dünyaya gelir. Fatih Kerimi babası tarafından verilen ilk eğitiminin ardından medrese eğitimi almak için hicret eder. Rus emperyalizminin, kendi halkını ve diğer halkları eğitim ve bilim alanında yapmış olduğu ilerlemeler sayesinde yendiğinin ve işgal ettiğinin farkına o yıllarda varır.…

Sapiens

Yazar: Kitap Şuuru

İçimizi kemiren büyük bir merakla varoluşu sorgulama, her dönem gündemde olan bir mevzudur. Bu merak felsefe gibi bir bilim dalının ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Her birey hayatı boyunca bu durumu mutlaka bir kez düşünmüştür ve iç sorgulamasını yapmıştır. İlk insanlar nasıldı? Yiyecekleri nasıl buldular? Nasıl avlandılar? Avlanırken av oldular mı? Yemek pişirmeyi nasıl öğrendiler? Eşyaları…

Ben Türk

Yazar: Kitap Şuuru

                                                                                                                       Türk siyasal hayatının en tartışmalı konularından biri Stalin’in Türkiye’den toprak talep etmesi ve bunun üzerine İsmet Paşa’nın NATO’ya ve Batı bloğuna dâhil olmak için başvurmasıdır. NATO’ya dâhil olmalı mıydık yoksa başka çare var mıydı, bu durumda ne yapılırdı gibi sorular yaklaşık 75 senedir tartışılmakta ve gelecekte de tartışılacağa benzemektedir. Kuzey Kore Çin-Sovyet bloğunun hâkimiyeti altına…

Osmanlıda Terör

Yazar: Kitap Şuuru

Lanetle anne lanetle: bizi yurdumuzdan kaçırıp Genç yaşlarda yâd ellerde sefil ve perişan Süründüren Türkleri lanetle! Bulgar İhtilal Merkez Komitesi, fikirlerini yaymak ve Bulgar halkına empoze etmek için basın-yayın yoluna başvurmuşlardır. Zmane isimli gazetenin editörlüğünü yapan ve aynı zamanda komitenin önde gelen isimlerinden olan Hristo Botev’in yazdığı kışkırtıcı ve halkı kin ve nefret söylemine yaklaştıran…

Enver Paşa’nın Vasiyeti

Yazar: Kitap Şuuru

Yakın tarihimizin en çok konuşulan, en çok tartışılan isimlerinden Şehid-i Muhterem Enver Paşa Türkiye’de ne kadar tartışmalı bir şahsiyet ise Türkistan için o derece tartışmasız bir abidedir. O, Türkistan’ın Çarlık Rusya ile başlayıp Sovyetler ile devam eden makûs talihinde parlayan bir güneştir. Milli mücadele için Türkistan’a gitmeye karar verdiğinde kendisine başaramayacağını ve orada öleceğini söyleyenlere…