Chuck Palahniuk – Gösteri Peygamberi

Eserin kahramanı Tender Branson, Creedish mezhebinin içinde büyümüş, her zaman mezhebine itaat etmek için yetiştirilmiş bir mürittir. Mezhep kurallarına göre ailenin ilk çocuğu dışındaki tüm çocukları 17 yaşına geldikleri zaman vaftiz edilerek kilisede öğrendikleri hizmetçilik, çiftçilik gibi işlere yönlendirilmek suretiyle kiliseye maddi destekte bulunmaları sağlanır. Tender Branson da ilk çocuk olmayı sadece 3 dakikayla kaçırarak 17 yaşına geldiğinde kilise dışına gönderilenlerden biri olmuştur. Kilise, katı doktrinlere sahiptir. Kilise dışında yaşayanların evlenmesi hatta aynı kilise içinde büyüdüğü kişilerle bile karşılaştığında öğretilen cümleler dışında cümlelerle konuşması dahi yasaktır.

Tender Branson da bir ailenin yanında hizmetçiliğini yapan biridir. Aynı seyirde devam eden hayatı gazeteye yanlış verilen bir ilanla değişir. Bir psikologun telefon numarasının yerine yanlışlıkla Tender’ın numarası yazılmıştır. İntihar eşiğinde olan kişiler bu psikologu aradığını sanarak Tender’la konuşurlar. Tender, hayatın yaşanacak bir durumunun olmadığını düşünerek bu insanların ölmesine neden olur ve durumdan rahatsızlık duyar. Hatta her sabah ölen insanlarla ilgili haberleri takip etmeye bile başlar. Bu durumun devam etmesiyle yavaş yavaş kendisini kutsal hissetmeye bile başlamıştır. Kendisiyle iletişime geçen kişilerden biri farklıdır, ansızın o kişinin mezarlıkta mezarıyla karşılaşmıştır ve onun başında bekleyen kız kardeşiyle… Bu ailenin bir özelliği vardır ki gelecek dönemlerde Tender bu durumdan fazlasıyla yararlanacaktır. Hollis ailesi, bireyleri rüyalarında, gelecekte olacak olayları gören bir ailedir. Tender’ın aynı zamanda Fertility Hollis’e karşı duygusal bir bağı da oluşmaya başlamıştır.

Kilise öğretilerinden biri de kilisenin dünyadaki görevini tamamladığında toplu bir intiharla mezhebi ortadan kaldırmaya yönelik bir plandır. O gün gelene kadar aynı düzen içinde mezhep içindeki bütün müritler hayatlarını devam ettirirler. Creedish mezhebinin dünyadaki görevleri sona ermiştir. Kilise içinde yaşayan herkes toplu bir şekilde el ele intihar etmiştir. Bu haberi alan, şehirde yaşayan diğer müritler de intiharlara başlamıştır. Bu intiharları önlemek için devlet sayısı azalan kişileri korumak ve psikolojik destek sağlamak amacıyla bir program başlatıp hayatta kalan Creedishleri korur. Ama intiharlar yine de hızla devam etmektedir, danışman bunların bir intihar değil cinayet olduğunu anlayıncaya kadar…

Tender Branson da cinayetten korkarak yaşamaya başlamıştır. Tender bu korkularıyla hayatına devam ederken kendinden 3 dakika büyük olan kardeşi Adam Branson’la karşılaşır. Ve bu cinayetlerin sebebini Adam’la ilişkilendirir. Bu cinayetler yaşayan son Creedish Tender kalıncaya kadar devam etmiştir. Adam’ı bilmeyen herkes hayatta kalan son Creedish’in Tender olduğunu düşünmektedir. Bu durumu kullanmak isteyen bir menajer Tender’ı bir ilah, peygamber gibi gösterip insanların din açlığını gidermeye başlamıştır ve şöhret uğruna kendi değerlerini satmaya başlamıştır. Hatta kendi doğduğu kilise toprakları üzerine bir porno çöplüğü bile kurdurmuştur. İnsanlar Tender’ı tam olarak bir ilah olarak görerek onun söylediğini yerine getirmeye başlamıştır. Tender, Fertility Hollis’in gelecekte gördüklerini mucize olarak insanlara anlatarak tam bir peygamber olmuştur ve bu düzende kardeşi Adam’la da yakınlaşmaya başlamıştır. Ama yine de Tender kilise doktrinini kenara atamayıp intihar etme düşüncesinden kurtulamamıştır. Yalanlar silsilesi içinde Tender intihar etmek ve peygamber olmak arasında git-gelli bir dünyada hüküm sürmektedir. Bununla ilgili düşüncesi de  “İntihar etmekle şehit olmak arasındaki tek fark gazetede manşet olmaktır” şeklindedir. 

Bu sahte peygamberlik Tender’ın düşündüğü gibi sonsuza kadar sürmez. Creedish cinayetlerinin zanlısı olarak Tender görülmeye başlanır. Abisi Adam ve Fertility Hollis’in yardımlarıyla kaçak bir hayat yaşamaya başlar.  Peygamber olmaya o kadar alışmıştır ki bir şöhret açlığı yaşamaya bile başlamıştır. Ama kardeşi Adam’ın ölmesiyle yeni bir düzene alışması da gerekecektir.

Tender, hayatının gerçeklerini herkesle paylaşmak ister, bunun için bir uçağın kara kutusundan faydalanmaya karar verir ve bir uçağı kaçırır. Uçağın içindeki tüm yolcuların ve pilotun kurtulmasına izin vermiştir. Uçağın dört motorunun durup uçak düşünceye kadar tüm hayat hikâyesini tüm insanlığın öğrenmesi için anlatır. Uçak düşüp kara kutu ortaya çıktığında tüm gerçekler ortaya çıkar.

Kitap da bu düzen içinde toplumun yalnızlık, yabancılaşma, şiddet, pornografik ve tüketim açlığında kendilerine uygun bir peygamber arayışı etrafında kurgulanmıştır ve sivri dilli bir aşağılama örneğini sunmaktadır.

Chuck Palahniuk, Çev: Funda Uncu, Ayrıntı Yayınevi, 20. Baskı, 2018, İstanbul, 312 Sayfa, ISBN 978-975-539-369-8

Yazar: Merve DOĞAN

0 0 oy
İçeriği Değerlendir