Mendilim Sende Kalsın

Yazar: Kitap Şuuru

İnsanoğlu doğar, yaşar ve ölür. Bu süreçte her toplumun kendine özgü, geçmişten günümüze taşıdığı örf, âdet, gelenek ve göreneklerin yanı sıra, atalarımızın yüzlerce yıl harmanladığı bilgilerin ve tecrübelerin ürünü olan atasözleri ve deyimler de bu zamana kadar süregelmiş ve yerini almıştır. Şerif Aydemir, “Mendilim Sende Kalsın” adlı hikâye kitabında, Türk örf, âdet ve geleneklerinin damıtılmış…