Bir Aşk, Bir Kurşun ve Ötesi

Yazar: Kitap Şuuru

Türklük; vatan sevgisi, asalet, hoşgörü gibi kavramlardan dolayı her zaman bizim övünç kaynağımız olmuştur. Bu söz öylesine söylenmiş, içi boş bir ırkçılık ifadesi değil, tarihin her devrinde birçok kez ispatlanmış bir gerçekliktir. Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya’nın, Fetih Marşı Şiiri ile bize seslenirken bahsettiği değerdir Türklük. Türk’ün vatan sevgisini konu edinen birçok türde önemli eserlere…

Bir Aşk Bir Kurşun ve Ötesi

Yazar: Kitap Şuuru

Türk romancılığının son dönemde yetiştirmiş olduğu kıymetli kalemlerinden Hasan Kayıhan’ın 2017 yılında Bilge Kültür Sanat Yayınevi’nce neşredilen son eseri: Bir Aşk Bir Kurşun ve Ötesi… Eser kapağında Osmanlı hanedanlığının yönetimindeki Türk Devleti’nin son dönem önde gelen simalarından merhum Enver Paşa’nın Makedonya’da Bulgar ve Sırp komitacılara karşı vermiş olduğu çete savaşlarında çekilmiş bir görseli ve art kısımda rahmetli…