Muhammed Naim Naimi – Din ve Terör

Kitabımızın değerlendirmesine yazarımızdan bahsederek başlamak istiyoruz. Yazarımız 1983 yılında Afganistan’da dünyaya gelmiş ve eğitim hayatını orada tamamlayıp kısa bir öğretmenlik tecrübesinden sonra 2003 yılında geldiği Türkiye’de yükseköğrenim yaşamına başlamıştır. 2018 yılında da Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler anabilim dalı, Din Psikolojisi bölümünde tezini vererek doktor unvanını almıştır. Kitap da doktorluk tezini verdiği konuyla ilgili bir çalışmadır.

Kitap; önsöz, sonuç ve değerlendirme bölümleri ile birlikte beş bölüm ve alt başlıklarından oluşmaktadır. “Önsöz” ve “eser hakkında” bölümlerinde kitabın yazılma serüveniyle beraber Taliban Terör Örgütünün ortaya çıkışı, eylem taktikleri ve kimden nasıl etkilendikleri gibi belli başlı detaylara kısaca değinilmiştir. Yine bu bölümlerde araştırmanın nasıl başladığı ve kitabın ortaya çıkış serüveni okuyucuya aktarılmaktadır.

Birinci bölümde; din ve terör konusu işlenmiştir. Din konusunda açıklamalar yapıldıktan sonra, terör bölümünde sadece Taliban’ın değil dünya genelinde ortaya çıkan terör örgütlerinin kısaca tarihlerinden bahsedilmiş ve ülkemizin başına bela olan sağ veya sol terör örgütlerinin de isimleri bu bölümde zikredilmiştir.

İkinci bölümde; Taliban Terör Örgütünün fikrî altyapısından tutun da kılık kıyafet şekline, dinî hayatından hareketin kimlerden ve nasıl etkilendiğine dâir bir dizi bilgi sunulmuştur. Burada okuyucunun dikkatinden kaçmayacak bazı paragraflardan söz etmek isterim. Taliban örgütünün başındakilerin ve kurdukları teşkilatın “din adına” aldığı bazı kararların ülkemizde bir kısım tarikatlar tarafından da benimsendiğini duymaktayız. Ve aklımıza işte burada bir soru gelmektedir: “Acaba bunlar aynı merkezden mi yönetiliyor?”. Çünkü kitabın ilerleyen bölümlerinde de açıkça görülmektedir ki Taliban veya El Kaide terör örgütleri bazı Arap ülkeleri ve Amerika tarafından finanse edilmekte ve her türlü destek de bu ülkeler tarafından verilmektedir. Bizim ülkemizde olanlarla onların ülkelerinde olanlar arasındaki tek fark, onların silahlı eylem yapabilme gücüne sahip olmalarıdır.

Yine bu bölümde Vehhabîlik etkisinden, haricîlerin etkisinden bahsedilmekte ve bazı örgütlerle aralarındaki bağıntı gözler önüne serilmektedir. Görülmektedir ki bunlar aynı kaynaktan gelen, dünyanın farklı noktalarında farklı yöntemlerle hareket eden illegâl örgütlerdir. Hizmet ettikleri ise genelde onları besleyen yabancı güçlerdir. Zira çıkardıkları kanun ve yaptıkları uygulamalar, kendi halklarına eziyetle ve dış güçlerin kendi topraklarına yerleşmeleriyle sonuçlanmaktadır.

Üçüncü bölümde; Taliban Terör Örgütünün taraftar kazanma ve sempatizan elde etme konusunda yaptığı çalışmalar tüm detaylarıyla; sosyolojik, psikolojik ve ekonomik boyutlarıyla ele alınmıştır.

Sonuç ve öneriler bölümünde; özellikle 209-210. sayfalarda örgütün ortaya çıktığı günden bugüne kadarki uygulama ve faaliyetleriyle Amerika’ya nasıl hizmet ettiği vurgusu açıkça yapılmıştır. İlerleyen sayfalarda da örgütün ortaya çıkışı dört ayrı safhada belirtildikten sonra terör örgütleriyle nasıl mücadele edilmesi gerektiği belli başlı dokuz madde halinde sıralanmıştır.

Verdiği kaynakça bolluğu ve yerinde tespitleriyle hem Taliban Terör Örgütü hem de dünya genelinde bulunan bazı terör örgütleri hakkında bilgi edinmek, aklınıza takılan soru işaretlerini gidermek istiyorsanız akıcı bir dille ve akademik boyutları sıkmadan yansıtılan bu kitabı gözden geçirmelisiniz. Göreceksiniz ki bazı bölümlerde karşılaştırma ve tahlil yaparken dünyanın başına bela olan terör örgütlerinin kuruluş amacı ve yöntemi aynıdır. Dinle alakası olmayanların, dini, İslâm’ı ve Müslüman’ı nasıl kullandığını bu kitabı okuyunca bir kez daha göreceksiniz.

Muhammed Naim Naimi, Karakum Yayınevi, 1. Baskı, 2019, ISBN: 978-605-2290-31-6

Yazar: Fatih KAPLAN

0 0 oy
İçeriği Değerlendir