Babacığım Neredesin - Çocuk Eğitiminde Babanın Rolü

Zafer SARAÇ*

Son zamanlarda çağdaş pedagoji kuramlarında aile eğitimin önemi sıkça vurgulanmaktadır. Yapılan araştırmalar ile ailede alınan eğitimin çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimi üzerinde fazlasıyla etkili olduğu bilimsel gerçek halini almıştır. Klasik aile tanımının en önemli bileşenini oluşturan anne ve baba müşterek olarak çocuklarının ilk eğitimini üstlenirken, ebeveynlere biçilen roller bilinçsiz yaklaşımlar sonrası beklenildiği kadar vasıf kazanmamaktadır. Gerek uygulama safhasında gerekse karşılaşılan problemin aşılması hususunda ebeveynden kaynaklanan eksikliklerin, yetkin uzman görüşünün rehberliğinde giderilmesi gerekmektedir. Bu yazımızda bahsedeceğimiz eser bu anlamda babanın davranış şekillerinin geliştirilmesinde rehber niteliği taşımaktadır.

Kitabın yazarı Sefa Saygılı Psikiyatri alanında ki çalışmalarıyla üst düzey bilim insanı payesini elde ederken, yapmış olduğu hizmetlerle halkın teveccühünü kazanmıştır. Yazmış olduğu kitaplar vasıtasıyla insanların en çok karşılaştığı ruhsal sorunların çözümüne gayret göstermiştir. Saygılı sadece ruhsal problemlerle ilgili sorunların çözümü ile kalmamış, topluma musallat olan sosyal hastalıkların ortadan kaldırılması amacıyla birçok projede ve STK’da görev almıştır.

“Babacığım Neredesin?” isimli kitap aile kurumunda babaya biçilen görevlerin ne şekilde olması gerektiğini açıklığa kavuşturmak amacıyla kaleme alınmıştır. Ailede babanın görevlerini ihmal etmesi neticesinde ortaya çıkan olumsuz tablolar, bir Psikiyatristin karşılaştığı vakalardan verilen örnekler vasıtasıyla sunulurken, psikolojik ve pedagojik yaklaşımlarla okuyucuya çözüm reçeteleri sunulmuştur.

Kitapta ayrı başlıklarla ele alınan kısa anlatılar 3 ana bölüm dâhilinde sınıflandırılmıştır. İlk bölüm “Çocuğu Anlama”, ikinci bölüm “Çocuğu Eğitmek” ve üçüncü bölüm ise “Çocukların Zararlı Alışkanlıklardan Koruması”  ismini taşımaktadır. Eserde erken çocukluk evresinden hatta embriyo evresinden başlanarak, ergenliğe kadar bütün çocukluk evresi belirgin özellikleriyle dile getirilmiştir. Birinci bölümde problemin tam manasıyla çözülebilmesi adına çocuğun karakter özellikleri, davranış kalıpları ve öğrenme şekilleri gelişme basamaklarına göre tasnif edilmiş şekilde detaylı olarak tanımlanmıştır. Çocuğun tanınması bir nevi problemin tanınması anlamına geldiğinden, çocukluk dönemi problemlerinin aşılması hususunda eğitimin rolü ön plana çıkmaktadır. Buna istinaden yazar kitabın ikinci bölümünü çocuk eğitiminin nasıl olması gerektiğine ayırmıştır.  Eğitim basamağı modern pedagojik yaklaşımların rehberliğinde uzman görüşlerin vaka odaklı paylaşılması ile tamamlanmıştır. Kitabın son bölümü ise son zamanlarda sağlıklı nesiller için en büyük tehdidi oluşturan alkol, uyuşturucu ve sigara gibi muzır alışkanlıkların zararlarından ve bunlardan korunma yolları anlatılmıştır.

Çocuğun anlaşılmaması, iyi eğitilmemesi ve iyi bir şekilde himaye edilmemesi gibi durumlarda babanın kusurları okuyucunun ders çıkarmasına neden olacak şekilde iyi bir yorumla dile getirilmiştir. Karşılaşılan vakalar profesyonel bir bakış açısıyla ele alınmış, adeta ameliyat masasına yatırılan olay ve birey çok yönlü analiz edilerek sorunun kökeni tüm detaylarıyla gösterilmiştir. Karşılaşılan vakaların batıni tarafının net bir şekilde ortaya konulması, sorunun anlaşılması açısından yeni perspektifler kazandırmaktadır. Madde madde sunulmuş öneriler ve uygulama yönergeleri, okuru problem ortaya çıkmadan evvel sağlıklı bir şekilde yönlendirmektedir. Hekim tarafından çözülmüş ve daha sağlıklı bir standarda ulaştırılmış hayatlara ait hikâyelerin paylaşılması, kitabın bu anlamda benzer sorunları yaşayanlara moral olacağının kanıtıdır.

Eserde çocuk kavramı detaylı bir şekilde irdelenmekle beraber, baba kavramının güncel algılara göre şekillenişi de ele alınmıştır. Geleneklerin çerçevesi içine giren koyu taassuba takılan baba kavramının günümüz şartları içinde değişen yönleri yazar tarafından çok iyi bir şekilde dile getirilmiştir. Baba konusunda geleneklere takılan algının yıkıldığı, babanın anneye eşit şekilde gelişen yeni bir vizyon kazandığı, yazarın temas ettiği konulardan anlaşılmaktadır.

Sefa Saygılı, açık anlaşılır diliyle sıcak anlatısıyla okuyucuya meramını çok iyi anlatmakla beraber hekimlerin anlaşılmaz tıbbi terminolojiye fazla kayan karmaşık üslubundan uzaktır. Anlatılanların kolay anlaşılır olması, hitap edilen kitlenin oldukça geniş olduğunu kanıtlamaktadır. Ruhsal sorunlar ve ebeveyn-çocuk ilişkilerinde ki toplumun bilinç geliştirmekten uzak tavrı düşünüldüğünde, halka direk hitap eden bu eserin önemi daha iyi fark edilmektedir.

Sonuçta, eserden aile mefhumunu ayakta tutan baba unsuru iyi bir şekilde anlatılmıştır. Babanın eksik olduğu aile kurumunda meydana gelmesi muhtemel marazlar, bir psikiyatristin yerinde teşhisleriyle uygulanması zaruri tavsiyelere dönüştürülmüştür. Bilinçli ebeveyn kültürünün beslenebilmesi adına kaleme alınmış olan kitap, okunması halinde ailede çıkması muhtemel tehlikelerin bertaraf edilmesi için, iyi bir rehber olabilir.

* Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, zafersarac@hotmail.com

Sefa SAYGILI

TÜRDAV Yayınları, 2.Baskı, İstanbul, 2017, 168 Sayfa, ISBN:978-975-63-36

YAZARIN DİĞER YAZILARI

BU KATEGORİYE AİT DİĞER YAZILAR